שיתופי פעולה אסטרטגיים

יצירת בריתות בשוק העסקי, הוטמעה באחרונה באסטרטגיית השיווק השנתית של מיטב הארגונים, שהשכילו להבין
 את העוצמה שיש לשיתופי פעולה, ככלי להרחבת הפעילות העסקית וצמיחה בהכנסות.
 אם נביט סביבנו ניווכח כי החברות הרווחיות ביותר בארץ ובעולם הן אלה המשלבות ידיים עם גופים נוספים, דבר המהווה
 נכס רב השפעה ומקור מרכזי לקידום האינטרסים של שני הצדדים.

לדדי בן מנחם תקשורת רשת קשרים ענפה עם הסקטור העסקי בישראל ולאורך השנים אנו ממנפים רשת זו עבור לקוחותינו,
במטרה להרחיב עבורם את הפעילות העסקית ולייצר להם הזדמנויות.

נשמח לשמוע ממך