שיתופי פעולה אסטרטגיים

למשרדינו רשת קשרים ענפה עם כל הסקטורים ובכירים בתעשייה העסקית,
ורשת זו מהווה עבור לקוחותינו כלי מיטבי לשיתופי פעולה אסטרטגיים והרחבת פעילות.

יצירת בריתות בשוק העסקי, הוטמעה באחרונה באסטרטגיית השיווק השנתית של מיטב הארגונים, שהשכילו להבין את העוצמה שיש לשיתופי פעולה, ככלי להרחבת הפעילות העסקית וצמיחה בהכנסות.

 אם נביט סביבנו ניווכח כי החברות הרווחיות ביותר בארץ ובעולם הן אלה המשלבות ידיים עם גופים נוספים, דבר המהווה  נכס רב השפעה ומקור מרכזי לקידום האינטרסים של שני הצדדים.

לדדי בן מנחם תקשורת רשת קשרים ענפה עם הסקטור העסקי בישראל ולאורך השנים אנו ממנפים רשת זו עבור לקוחותינו, במטרה להרחיב עבורם את הפעילות העסקית ולייצר להם הזדמנויות.